โรงละครอักษราหุ่นละครเล็ก

ที่อยู่
8 คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์