โบสถ์แอลดีเอส

ที่อยู่
ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พิกัด
16.4348, 102.85621