โบสถ์เซเว่นเดย์แอ๊ดแวนตีส

ที่อยู่
ถนนซอยจุฬาฯ 46 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พิกัด
13.7348, 100.52537