โบสถ์คาทอลิคบ้านโก๊ะไม้หลู่

ที่อยู่
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3010 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด
18.28487, 98.0892