เพชรกัลณี ห้าง

ที่อยู่
463 ถนนวชิรปราการ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

จำหน่าย - ปลีก เพชร