เดอะ ท็อป อินดัสเทรียล บริษัท

ที่อยู่
443-451 ยูนิท 2201 สตาร์เซ็นเตอร์ ถนนคาสเทลพีค ไควชุง เอ็น ที จังหวัดฮ่องกง
โทรศัพท์
อีเมล

สินค้าและบริการ

ผลิตภัณฑ์เครื่องเหล็ก : สกรู, เครื่องสำหรับผูก,มัด,เย็บ และชิ้นส่วน ที่ได้มาตรฐานหรือตามสั่ง และหีบห่อ หรือกล่องสินค้า-วัสดุใช้ในการทำ : สารดูดความชื้น,ดินเหนียว,เซลิกา เจล และ คาร์บอน แอคทีพ ดับกลิ่น