เดอะเลิฟท์โอเวอร์ แมททีเรียว

ที่อยู่
183/176 ซอย 8 ถนนนิมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์