เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

ที่อยู่
29/5-6 หมู่ 11 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00

สินค้าและบริการ

เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว