ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงอิฐ ตันหยงมัส

ที่อยู่
20 ถนนมะรีอโบตก ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
โทรศัพท์