ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลบอล เทคโนโลยี ออฟฟิศ

ที่อยู่
23/33 หมู่ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ป้ายไฟ โดยห้างหุ้นส่วน โกลบอล เทคโนโลยี ออฟฟิศ ออกแบบ ป้ายไฟ และผลิต ป้ายไฟ ผลงานการติดตั้ง ป้ายไฟ อัจฉริยะ สำหรับบอกสายและเส้นทางของรถโดยสารให้กับรถเมโทรบัส หลายสายด้วยกัน ออกแบบและผลิตแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิจัยพัฒนาเครื่องต้นแบบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต Auto Mation ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ PCB รับประกอบงาน PCB