ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่โพธิวนิช

ที่อยู่
26/31 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์