ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ เฟรชมิลค์

ที่อยู่
56 หมู่ 5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายนมโรงเรียน