ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองขลุงอัดมันเม็ดแข็ง

ที่อยู่
250 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

รับซื้อหัวมันสำปะหลังแล้วฝานเอง