สุรัตน์ เซลแอนด์เซอร์วิส

ที่อยู่
20/8 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
แฟกซ์