สำนักงาน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี)

หมวดหมู่ : องค์การอาชีพ

ที่อยู่
อาคารองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เป็นองค์กรพัฒนาในเครือขององค์การสหประชาชาติ ภารกิจหลักได้แก่ สนับสนุนผลักดันเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ยูเอ็นดีพีมีสำนักงานตั้งอยู่ใน 177 ประเทศ ดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ท้าทายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก