สหมิตรพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

ที่อยู่
235 หมู่ 8 ถนนภูมิวิถี ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนสอนพิมพ์ดีด, โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น