สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถานเอกอัครราชทูต

ที่อยู่
ที่ทำการ 9 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
พิกัด
13.72421, 100.54229