สหกิจเคมีเกษตร

ที่อยู่
89 หมู่ 5 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18:00,เสาร์ เวลา 08:00-18:00

สินค้าและบริการ

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช ยาเร่งดอก เร่งใบ อุปกรณ์การเกษตร