สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง

ที่อยู่
165 หมู่ 1 ถนนฝาง-ม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ซื้อ-ขายเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่, ข้าวโพด, ประกันราคาข้าวโพดเกษตรกร