สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส จก สาขาแม่สอด

ที่อยู่
70 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

จำหน่ายปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร