สวนแม่แตงไผ่ทอง

ที่อยู่
96 หมู่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายปลีกและส่งกิ่งพันธุ์ไผ่กิมซุง, ไผ่เลี้ยงหวาน, หน่อพันธุ์และรับซื้อหน่อไม้, ลำไผ่และกล้วยหอมทอง