สมาคมโรงแรมไทย เชียงใหม่

ที่อยู่
60 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์