สถานกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรู

ที่อยู่
299 หมู่ 4 โรงแรมซีเอสปัตตานี ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์