ศูนย์ภาษาจีนฮั่นอี้

ที่อยู่
63/35 ถนนอารักษ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

แปลเอกสารและล่ามแปลภาษานอกสถานที่,สอนภาษาจีน,แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน