วิโรจน์เกษตรภัณฑ์ บุรีรัมย์พันธุ์ยาง

ที่อยู่
88 หมู่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์

ข้อมูลธุรกิจ

จำหน่ายปุ๋ย อุปกรณ์สวนยาง เม็ดพันธุ์พืช อาหารเสริมพืช รับซื้อยางแผ่น เศษยาง

สินค้าและบริการ

จำหน่ายพันธุ์ยางพารา ปุ๋ย อุปกรณ์การเกษตร เครื่องรีดยาง