วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

หมวดหมู่ : สุเหร่า

ที่อยู่
317/5 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

สถาบันผลิตแพทย์ทหาร