ร้าน ไปรษณีย์ไทย

ที่อยู่
72/8 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

บริการส่งจดหมาย,พัสดุทั้งภายในและต่างประเทศ, บริการด้านการเงิน,ธนาณัติออนไลน์, เพย์แอทโพส