ร้าน โค้วเซ่งฮวด

ที่อยู่
92 หมู่ 7 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ทำโรงงานแปรรูปผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด