ร้าน ล รุ่งเรือง

ที่อยู่
105 หมู่ 3 ถนนหิรัญนคร ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เคมีเกษตร เมล็ดพืชพันธุ์