ร้าน ปทุมคอนกรีตบล็อก

ที่อยู่
76/6 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์