ร้าน ตั้งกวงจี่

หมวดหมู่ : สีผสมอาหาร

ที่อยู่
230 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์