ร้าน ชัยรุ่งเรืองยานยนต์

ที่อยู่
25/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์