รวมแพทย์คลีนิค

ที่อยู่
714 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์
เวลาทำการ
อาทิตย์ เวลา 07:00-12:00,ทำการทุกวัน เวลา 07:00-12:00, เย็น 16:00-20:00

สินค้าและบริการ

ตรวจโรคทั่วไป