มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่
64 ถนนฝายน้ำล้น ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์