มหาวิทยาลัยสยาม

ที่อยู่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:30-19:00
พิกัด
13.72145, 100.45349

ข้อมูลธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสยามเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 14 000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติจาก 35 ประเทศ จำนวน 500 คนเศษ

สินค้าและบริการ

มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกคณะ สามารถกู้ยืมกองทุน กรอ. ของรัฐได้เต็ม ตามจำนวน นอกจากนั้นยังมีทุนเรียนดี และทุนประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก