พิพิธภัณฑ์ นาฬิกาโบราณ

หมวดหมู่ : พิพิธภัณฑ์

ที่อยู่
202 อาคารเลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์