บ้านคลองสัตวแพทย์

ที่อยู่
75/1 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
พิกัด
16.828002, 100.247045