บริษัท ไนน์ โชว์เค้ส จำกัด

ที่อยู่
119 อาคาร บีไอเอส ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-18:00

สินค้าและบริการ

จำหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สินค้าอัญมณี เครื่องประดับ