บริษัท ไทย ฟู้สด์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด

หมวดหมู่ : ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่อยู่
139 หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ