บริษัท ไทยแสงดี อุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่
83 ถนนเอกชัย 66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00

สินค้าและบริการ

นำเข้า ส่งออก จำหน่าย สารเคมี เม็ดพลาสติก ข้าว