บริษัท โอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) โรงแรม จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

มีห้องพักบริการ 393 ห้อง