บริษัท โอวัล-ไอเทค คอนโทรล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หมวดหมู่ : มิเตอร์

ที่อยู่
135/4 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:30

สินค้าและบริการ

มิเตอร์ PD, มิเตอร์ กังหันน้ำ, มิเตอร์เกลียว, มิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า, มิเตอร์ขนาดใหญ่,ระบบมาตราวัดน้ำ, ระบบส่งน้ำอัตโนมัติ, ระบบ Prover, มิเตอร์หมุนเวียน, มิเตอร์ Oriflo, มิเตอร์น้ำระบบแม่เหล็กไฟฟ้า, มิเตอร์น้ำระบบ Ultrasonic, เครื่องมือวัดค่า Hydrocarbon ในน้ำ, มิเตอร์น้ำระบบ Multiphase, ตัวอย่างมิเตอร์, ตัวผสมผสานและ SCADA / PLC.