บริษัท โอท็อป ฟู้ด จำกัด

ที่อยู่
107/2 ถนนโพธิ์ร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
เวลาทำการไม่แน่นอน

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์