บริษัท โปร พลาสแพ็ค แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105561063765

ที่อยู่
46 ซอยรามคำแหง 118 แยก 35 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์
อีเมล

สินค้าและบริการ

ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด ผลิตขวดพลาสติกสำหรับบรรจุเครื่องดื่มทุกชนิด