บริษัท โกลเด้นซี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

ที่อยู่
1277 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์