บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด

ที่อยู่
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

ทำระบบโทรคมนาคมให้กับรถไฟฟ้าใต้ดิน ประกอบกิจการศูนย์การค้าภายในรถไฟฟ้าใต้ดิน/รับทำป้ายโฆษณาภายในรถไฟฟ้าใต้ดิน