บริษัท เอ๊กเซลเลนท์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด

ที่อยู่
90/209 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 00:00-00:00

สินค้าและบริการ

รับตีเกลียวและผลิตเกี่ยวกับเส้นด้าย