บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่
71/5 หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

ผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มยืด