บริษัท เอ็มเอ็มพลัส คอนสตรัคชั่น เฮ้าส์ จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0745556001832

ที่อยู่
3/6 หมู่ 6 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล

สินค้าและบริการ

บริษัท เอ็มเอ็มพลัส คอนสตรัคชั่น เฮ้าส์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายผนังตกแต่ง, ผนังสําเร็จรูป, ผนังสามมิติ, ผนังตกแต่ง 3 มิติ, ผนัง 3 มิติ, ผนังหินเทียม, ผนังตกแต่ง 3D สำหรับ โรงเรียน สำนักงาน และสถานที่ต่างๆ โดยสินค้าหลักคือ แผ่นผนัง 3 มิติ, ผนังตกแต่งลายอิฐ, ผนังตกแต่งภายใน, ผนังตกแต่งภายนอก, ชนวนกันความร้อน และสินค้าตกแต่งต่างๆ