บริษัท เลอซูน่าเทรดดิ้ง จำกัด

ที่อยู่
388 อาคารไอบีเอ็ม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

จำหน่ายกระดาษเครื่องบันทึกทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลือง